Мөнхжаргал овогтой Мөнхбаатар нь нисэхийн инженер мэргэжилтэй Start компанид 2019 оны 5 сараас хойш Video creator-оор ажиллаж байна.

Phone: (+976) 88998381

Email: M8.muba@gmail.com