Бэлгүтэй нь Start компанид салбар хариуцсан Community Manager ээр ажиллаж байгаа бөгөөд сүүлийн 1 жилийн хугацаанд гарааны бизнесийн чиглэлээр мэдлэг туршлагаа хөгжүүлэн ирсэн.

Phone: (+976) 88227496

Email: Belgutei32@gmail.com