Echelon TOP 100 2018: Mongolia Qualifier Roadshow & Meet-up Монголын гарааны бизнесийн экосистемд томоохон хувь нэмэр оруулсан ОУ-н шинж чанартай хөтөлбөр “TOP 100 APAC 2018” нь e27 компаниас 2011 оноос хойш зохион байгуулж буй азийн шилдэг 100 гарааны бизнесийг тодруулдаг хөтөлбөр билээ. 2018 онд энэхүү хөтөлбөрт оролцож бүс нутгийнхаа гарааны бизнесүүдийг оролцуулах эрхийг “Startup Mongolia” ТББ нь авч 05 сарын 07 ны өдөр +100 оролцогчдтойгоор амжилттай зохион байгууллаа.

100

Азийн шилдэг 100 гарааны бизнесийн хүрээлэлд

5

Монгол 5 гарааны бизнес багтав.