Green Nation Challenge powered by #Code4GreenUB Уг төсөл нь Code4GreenUB төслийн үргэлжлэл ба өмнө нь Улаанбаатар хотын хамарч байсан бол энэ төслийн хүрээнд Монгол улсыг хамран хэрэгжиж нийт 5000 гаруй хүмүүсийг хамруулан өмнөх зүйлс дээр илүү сайжруулалт хийж хэрэгжүүлсэн амжилттай төсөл болсон. Уг төслийн хүрээнд нийт 5 гарааны бизнес төрөн гарсан.

30 сая

Нийт 3 гарааны бизнест олгосон санхүүжилт

5000

Нийт 3 гарааны бизнест олгосон санхүүжилт