YSP нь 2017-2018 онд хэрэгжиж байгаа бөгөөд нийт 2 дүүрэг 8 аймаг хамарсан хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилготой төсөл билээ. Төсөл нь үе шаттай хөтөлбөрөөр хэрэгжиж аймаг дүүрэг бүрт хэрэгжүүлэгчид нь очин зохион байгуулдаг билээ. Нийт төслийн хүрээнд одоогоор 1000 гаруй залуусыг хамруулан 200 гаруй сая төгрөгний санхүүжилт олгоод байна.
200 сая
Нийт 3 гарааны бизнест олгосон санхүүжилт
1000
Нийт 3 гарааны бизнест олгосон санхүүжилт